Engage, czyli Angażuj...Jak oceniasz zaangażowanie i zaufanie w Twojej organizacji?

W jaki sposób identyfikowane i rozwijane są kluczowe osoby - Talenty i Liderzy?

Na ile partnerzy społeczni i biznesowi są zaangażowani i wspierają Twoje cele biznesowe?


Pomożemy Ci zbudować zaangażowanie i zaufanie w Twojej organizacji, tak aby podnieść jej efektywność przy jednoczesnym zadowoleniu pracowników i partnerów społecznych oraz biznesowych.

  • Zbadamy poziom zaangażowania i zaufania pracowników oraz pomożemy Ci wypracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania w kierunku ich poprawy;
  • Wesprzemy Cię w jasnym zakomunikowaniu i zdelegowaniu celów strategicznych na wszystkie poziomy organizacji;
  • Stworzymy dla Ciebie proces identyfikowania kluczowych osób w firmie oraz programy rozwojowe dające rzeczywiste korzyści dla beneficjentów i organizacji;
  • Przygotujemy analizę relacji z wymagającymi partnerami społecznymi oraz biznesowymi, pomożemy stworzyć ramy i warunki współpracy nastawionej na wspólne osiągnięcia.


Bazujemy na autorskich narzędziach opartych o teorie: badania zaangażowania (Gallup), delegowania celów strategicznych (Business Plan Deployment), identyfikacji i rozwoju talentów (Gallup, 9 box matrix) i wielu inych