Kim jesteśmy?

Magdalena i Jacek Uhryn

Jesteśmy duetem z kilkunastoletnim doświadczeniem zarządczym w różnych branżach i organizacjach dzielącym wspólne poglądy i wartości w biznesie. 

Doświadczenie zdobywaliśmy w krajowych i międzynarodowych organizacjach różnych branż, takich jak: energetyka, automotive, produkcja, czy szkolnictwo wyższe. 

Nasze główne specjalizacje to: Zarządzanie organizacjami, HR, Badanie i zakup spółek, Sprzedaż i Marketing, Finanse, Produkcja.
Możemy pochwalić się między innymi: 
 • akwizycjami skutkującymi podwojeniem skali działalności firmy;
 • restrukturyzacją spółki nierentownej na poziomie pół miliarda złotych z osiągnięciem rentowności po pierwszym roku działalności;
 • reorganizacją pionu sprzedaży z podwyższeniem wskaźników sprzedażowych o 25% w ciagu roku, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika zadowolenia klientów;
 • wdrożeniem polityki HR oraz stanowiska HR Biznes Partnera w autonomicznych jednostkach w organizacji publicznej o zatrudnieniu ponad 4 tyś osób;
 • zbudowaniem i wdrożeniem programów przywódczych we wszystkich krajach i na wszystkich poziomach dla międzynarodowej korporacji o zatrudnieniu ponad 10 tyś. osób;
 • zbudowaniem i wdrożeniem wewnętrznych procesów i pragramów zarządzania talentami powodujących wzrost awansów wewnętrznych o 20%;
 • indywidualnymi procesami rozwojowymi podnoszącymi efektywność biznesową Liderów w oparciu o ich predyspozycje i talenty.
Dodatkowo współpracujemy z konsultantami, ekspertami w swoich obszarach, którzy wspierają nas specyficzną wiedzą dostosowaną do wymogów danego projektu.Jak pracujemy?

Pytamy "dlaczego?". Ważny jest dla nas kontekst projektu. Dlatego nie zaoferujemy Ci gotowych szablonów rozwiązań, szkoleń, warsztatów. Postaramy się jak najwięcej dowiedzieć o Twojej potrzebie i sytuacji, w której znajduje się organizacja i zaproponujemy adekwatne scenariusze działania.

Jesteśmy skuteczni. Po fazie kontekstu i wyboru scenariusza przechodzimy do działania. Cenimy sobie rezultaty, nie godziny pracy. Jeśli nie będziemy mieć przekonania, że znamy skuteczne rozwiąznie nie podejmiemy się współpracy. Jesli zaś zaproponujemy rozwiązania, bierzemy odpowiedzialnośc za ich efekty.

Wierzymy w potencjał ludzi. Nie ma ludzi bez talentów, są tylko talenty źle dopasowane. To część DNA naszego działania. Każdy człowiek - lider, czy szeregowy pracownik ma zestaw unikalnych talentów, które należy dopasować do wykonywanych zadań, a nie odwrotnie. Szukamy więc i rozwijamy mocne strony, zamiast skupiać się na poprawianiu słabszych obszarów.

Jesteśmy otwarci. Rozmawiamy, sprawdzamy, pytamy o opinię. Lubimy patrzeć na sprawy z różnych perspektyw. Nikt nie zna lepiej Twojej organizacji niz Ty i jej pracownicy. I o ile tylko zakres projektu na to pozwala, chętnie wypracowyjemy rozwiązania wspólnie łącząc unikalna wiedzę o organizacji z naszą perspektywą, doświadczeniem i narzędziami.

Lubimy to co robimy. W związku z tym, że nasza praca sprawia nam przyjemność, wraz z najlepszymi rozwiązaniami wnosimy do organizacji pewną dozę entuzjazmu, która pomaga zbudować zaangażowanie w projekcie. Staramy się budować atmosferę zaangażowania, inspirować, przekonywać, modelować nowe nawyki, zamiast narzucać swoje zdanie "ex. cathedra". Pomaga nam to w uzyskaniu trwałych efektów zmian w projektach, które realizujemy.Co proponujemy?

Jesteśmy zorientowani na rozwiązywanie problemów, wdrażanie zmian oraz rozwijanie ludzi i organizacji w schemacie LEAD - Leadership, Engagement, Awareness & Development (Przywództwo, Zaangażowanie, Świadomość i Rozwój)

 • Leadership (Przywództwo) - kultura organizacyjna, style przywódcze, kompetencje menedżerskie, programy rozwoju dla Liderów;
 • Engagement (Zaangażowanie) - zaangażowanie i zaufanie, delegowanie strategii i angażujące cele, identyfikacja i programy rozwojowe dla Talentów, dialog z partnerami społecznymi i biznesowymi;
 • Awareness (Świadomość) - diagnoza potencjału i kompetencji, indywidualne procesy rozwojowe, rewizja struktury (potencjał/wymagania), kultura informacji zwrotnej;

 • Development (Rozwój) - wdrożenie, uproszczenie, rozwój procesów, zarządzanie zmianą, scenariusze rozwoju organizacji, ocena i przygotowanie firmy do sprzedaży lub pozyskania inwestora

Formy współpracy

W zależności od Twoich potrzeb i wymagań danego projektu możemy podjąć współpracę w następujących formułach:

 • doradczo-szkoleniowej - przeprowadzić analizy, zbudować narzędzia i pomóc Ci w ich wewnętrznym wdrożeniu, przy wsparciu szkoleniowo-mentoringowym;
 • kontraktu menedżerskiego - przeprowadzić w Twojej organizacji potrzebne zmiany w ramach czasowej umowy o zarządzanie (interim management) oraz przygotować organizację i Liderów do przejęcia odpowiedzialności po zakończonym procesie zmian;
 • inwestycyjnej - zainwestować kapitał własny lub pozyskany oraz nasze doświadczenie zarządcze w ramach stałej współpracy bądź odkupu Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami

Lead Solutions

ul. Powstańców Śląskich 37b
47-370 Moszna
www.leadsolutions.pl

biuro@leadsolutions.pl
+48 502 512 003

Magdalena Uhryn
magdalena.uhryn@leadsolutions.pl
+48 502 512 003

Jacek Uhryn
jacek.uhryn@leadsolutions.pl
+48 604 519 187