Develop, czyli Rozwijaj...


Jak oceniasz procesy wdrożone w Twojej organizacji? Czy przynoszą wartość dodaną dla klientów?

Jak w Twojej organizacji wdrażane są zmiany? Czy są inicjowane proaktywnie i pozostawiają trwałe efekty?

W jakim momencie znajduje się Twoja organizacja? Jakie są kolejne scenariusze i działania na jej drodze rozwoju?


Pomożemy Ci ocenić moment, w którym znajduje się Twoja organizacja oraz zbudować scenariusze dalszego rozwoju, aby zaprojektować i wdrożyć zmiany pozwalające na zwiększenie efektywności w przyszłych latach.

  • Przeanalizujemy procesy w Twojej organizacji. Zaproponujemy ich uproszczenie, aby zmniejszyć ilość czynności administracyjnych, znajdziemy i wzmocnimy powiązania pomagające likwidować silosy pomiędzy pionami oraz zapewniać wartość dodaną dla klientów;
  • Wesprzemy Cię we wdrażaniu zmian, w ich komunikacji i modelowaniu nawyków pracowników, w celu zapewnienia trwałości zmian na rzeczywistym poziomie działania.
  • Przeanalizujemy i ocenimy otoczenie biznesowe oraz moment rozwoju Twojej organizacji. Zaproponujemy alternatywne scenariusze postępowania. 
  • W razie potrzeby wesprzemy Cię w przygotowaniu organizacji do sprzedaży, bądź pozyskaniu kapitału lub inwestora


Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach w zakresie: wdrażania, rozwijania i upraszczania procesów, zarządzania, restrukturyzowania i przeprowadzania zmian w organizacjach oraz oceny i zakupu spółek